Leilighet 4 & 7 - Bygg C

Leilighetsnummer: 4

Størrelse (kvm/BTA): 92

Terrasse (kvm): 18

Leilighetsnummer: 7

Solgt